เว็บโฮสติ้ง

Saiayi 1
฿999.00/yr

พื้นที่ใช้งาน 500 MB.

ปริมาณข้าเข้าออก 10 GB.

อีเมล์ 5 ชื่อ

ราคา 999 บาท/ปี
Saiyai 2
฿1,900.00/yr

พื้นที่ใช้งาน 1 GB.

ปริมาณข้าเข้าออก 15 GB.

อีเมล์ 10 ชื่อ

ราคา 1,999 บาท/ปี
Saiyai 3
฿2,900.00/yr

พื้นที่ใช้งาน 2 GB.

ปริมาณข้าเข้าออก 30 GB.

อีเมล์ 25 ชื่อ

ราคา 2,999 บาท/ปี